Център за асистирана репродукция лого

Проверка на статуса по Дата на раждане

12 + 14 =

Данните на интернет страницата са валидни към дата 10.07.2024 г. включително.

Заявленията, подавани след тази дата, не са въведени в уебсайта и са със статус "прието заявление".

Заповедите за финансово и организационно подпомагане

ще бъдат изпратени по реда на входящите номера: от 74716 до 75138 в срок до 17.07.2024г. Издадените административни актове /заповеди/ за одобрение влизат в сила от датата на получаването им и едва след нея могат да бъдат стартирани процедурите.